Handledning

Ett utrymme för reflektion och bearbetning

I en psykoterapihandledning erbjuds möjlighet till att reflektera kring sin yrkesroll och de intrapsykiska och interpersonella processer man befinner sig i tillsammans med sina patienter. Handledning ska erbjuda ett tryggt utrymme för spegling och bearbetning av yrkesmässiga erfarenheter tillsammans med en mer erfaren kollega, eller en utifrån kommande kollega med ett mer ”ofärgat perspektiv”. Integration av teori och praktik i strävan efter att bidra till professionell utveckling lägger grunden för kvalitet i det kliniska arbetet. Handledning är den yrkesutövandes ventil – en plats där psykoterapeuten/behandlaren ska kunna dela egna reaktioner i förhållande till olika scenarier som uppstår i en psykoterapeutisk process. I psykodynamisk psykoterapi arbetar psykoterapeuten i en nära interaktion med sina patienter och behöver ha tillgång till det reflekterande utrymme som handledning innebär. Återkommande handledning är betydelsefull för att upprätthålla yrkeskompetens och för att kunna ge den enskilde psykoterapeuten/behandlaren eller arbetsgruppen nödvändigt skydd mot stress, känslomässig utmattning och/eller stagnation i arbetet. Jag erbjuder handledning till enskilt yrkesutövande samt till grupper.

Välkommen att kontakta mig för att boka tid genom att klicka här.