Konsultation

Konsultation handlar oftast om ett begränsat antal samtal för att tillsammans undersöka ett särskilt ämne eller en händelse. En konsultation kan leda vidare till ett beslut om att påbörja en psykoterapi.