Ångest

Ångestsyndrom är ett vanligt skäl till att man söker psykoterapi. Ångest kan upplevas som intensivt obehagligt och plågsamt men är ofta en naturlig reaktion på känslor, upplevelser och/eller förändringar som är svåra att hantera. Ångestsymtom kan variera i styrka från lätt ängslan eller oro till stark rädsla, skräck och/eller panikkänslor. Symtomen uppstår vid upplevelsen av hot eller fara men även när vi står inför konstruktiva utmaningar och handlingar som kräver att vi måste omorganisera vårt inre tänkande och förhållningssätt. Man kan känna ångest utan att det finns en medveten förklaring och oron kan då bero på en ökad sårbarhet i kombination med obearbetade, svåra händelser tidigare i livet.

ÅNGEST EN BAKGRUND TILL PSYKISKA PROBLEM

En grundläggande tanke inom psykoanalytisk psykologi är att ångest är en central bakgrund till många olika typer av psykiska problem och att symtomen är meningsfulla uttryck för inre och/eller yttre konflikter/svårigheter. I en psykoterapi kan man få hjälp att bearbeta dessa konflikter/svårigheter och nå en mer konstruktiv lösning.

Välkommen att kontakta mig för rådgivning eller boka tid.

Ångest terapi Malmö