Parterapi

I en parterapi undersöker paret tillsammans med psykoterapeuten de problem som paret söker för. Ofta handlar det om hur kommunikationen ser ut, vilka omedvetna känslor, tankar och beteenden som påverkar och skapar olika svårigheter. Man fokuserar på vad som präglar samspelet i parrelationen, vilket är betydelsefullt för att kunna få en förståelse för grundläggande orsaker till varför svårigheter uppstår. En parterapi kan skapa förutsättningar för att kunna känna en större tillit och djupare intimitet med varandra. I en parterapi läggs även fokus på stöd och att psykoterapeuten hjälper till med att skapa en trygg miljö för paret att öppna sig kring det som annars kan vara svårt att samtala om. En parterapi kan pågå från några få till flera samtal beroende av problematik och behov. Jag erbjuder parsamtal där samtalet varar i 60 minuter eller 90 minuter.

Har du frågor om parterapi eller vill boka en tid hittar du mina kontaktuppgifter här.