Parterapi Malmö

Jag arbetar med emotionsfokuserad parterapi i vilken man uppmärksammar hur känslor uppstår, kan förstås och kommuniceras i ett relationellt sammanhang. I en parterapi undersöker paret tillsammans med psykoterapeuten de problem som paret söker för. Ofta handlar det om hur kommunikationen ser ut, vilka omedvetna känslor, tankar och beteenden som påverkar och skapar olika svårigheter. Man fokuserar på vad som präglar samspelet i parrelationen, vilket är betydelsefullt för att kunna få en förståelse för grundläggande orsaker till varför svårigheter uppstår. En parterapi kan skapa förutsättningar för att kunna känna en större tillit och djupare intimitet med varandra. I en parterapi läggs även fokus på stöd och att psykoterapeuten hjälper till med att skapa en trygg miljö för paret att öppna sig kring det som annars kan vara svårt att samtala om.

BOKA TID FÖR PARTERAPI PÅ MIN MOTTAGNING I MALMÖ

En parterapi kan pågå från några få till flera samtal beroende av problematik, behov och önskemål. Jag erbjuder parsamtal där sessionen varar i 60 minuter eller 90 minuter.

Har du frågor om parterapi eller vill boka en tid hittar du mina kontaktuppgifter här.